fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Uncategorized
Fox&Fish Cyberdefense - Beschermt terwijl u digitaliseert

Tot 20% investeringsaftrek voor cybersecurity

Management summary

Ontdek hoe jouw bedrijf kan profiteren van de investeringsaftrek voor cyberbeveiliging:

  • Het is essentieel om te voldoen aan bepaalde criteria om hiervoor in aanmerking te komen.
  • De aftrek voor digitale investeringen is vastgesteld op 20,5% voor het jaar 2023 (aanslagjaar 2024) en op 15,5% voor het jaar 2024 (aanslagjaar 2025).
  • In combinatie met de verhoogde subsidies van de KMO Portefeuille voor cybersecurity blijft de overheid financiële incentives geven om te investeren in cyberveiligheid.

Praat erover met uw boekhouder, of contacteer ons voor meer informatie.

Fox&Fish Cyberdefense - Beschermt terwijl u digitaliseert

Verhoogde investeringsaftrek voor eenmanszaken en KMO’s: Een cruciale stap naar digitale veiligheid en efficiëntie

De recente hervorming van de investeringsaftrek markeert een belangrijke mijlpaal voor KMO’s en zelfstandigen, met een verhoging van 8% naar 10% voor algemene investeringen, en een stijging tot 20% voor digitale investeringen gericht op facturatie, klantenbeheer, e-commerce en cybersecurity.

Vanaf 2025 blijft de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen behouden, een essentiële maatregel die eenmanszaken en kleine vennootschappen toelaat om 20% aftrek te genieten op investeringen in digitale vaste activa. Dit omvat investeringen in software of hardware voor digitale boekhoud- en facturatiesystemen, CRM-systemen, alsook e-commerce en cybersecurity, cruciale pijlers voor de moderne onderneming in het digitale tijdperk.

Voor de meest actuele informatie over dergelijke maatregelen verwijzen we naar de subsidiedatabank van VLAIO, alsook de informatiefiche over de investeringsaftrek voor aanslagjaar 2024.

Wat is een investeringsaftrek precies?

Investeren in de start of uitbreiding van uw bedrijf kan aanzienlijke fiscale voordelen opleveren, zoals de investeringsaftrek. Dit fiscale voordeel stelt bedrijven in staat een deel van hun investeringskosten af te trekken van de belastbare winst, wat direct invloed heeft op de financiële gezondheid van uw onderneming.

Het toepasselijke percentage van deze aftrek wordt direct verrekend met de kosten van de aangeschafte goederen, wat een aanzienlijke vermindering van uw belastingdruk kan betekenen. In bepaalde situaties is het zelfs mogelijk om deze aftrek over de afschrijvingsperiode van de investering te spreiden, waardoor uw fiscale lasten over meerdere jaren kunnen worden verlaagd. Vooral de mogelijkheid tot verhoogde aftrek is van cruciaal belang.

Mocht uw winst niet toereikend zijn om de volledige investeringsaftrek te benutten, dan biedt de fiscale wetgeving de flexibiliteit om deze onder specifieke voorwaarden door te schuiven naar het volgende belastingjaar. Dit zorgt voor een doorlopend voordeel dat de financiële veerkracht van uw onderneming kan versterken en de groei op lange termijn kan ondersteunen.

De investeringsaftrek voor cybersecurity is een wezenlijk bewijs van het toenemende belang dat de overheid hecht aan digitale veiligheid. Met deze maatregel wordt de financiële last van dergelijke investeringen aanzienlijk lichter, wat kan leiden tot een verhoogde digitale beveiliging en weerbaarheid binnen onze bedrijven.

Welk percentage is van toepassing?

De regeling rond de digitale investeringsaftrek is al enige tijd in voege. Gedurende de coronaperiode werd het aftrekpercentage verhoogd en sindsdien ziet men jaarlijks wisselende percentages. De recent geïntroduceerde investeringsaftrek biedt meer duidelijkheid binnen het complexe landschap van diverse vormen en percentages.

Voor digitale investeringen gefactureerd in 2023 en 2024, is er een investeringsaftrek van 20,5% en 15,5% respectievelijk. Deze regeling staat open voor zowel natuurlijke personen als kleine ondernemingen.

Deze vernieuwde investeringsaftrek wordt effectief per 1 januari 2025.

Investeringsaftrek voor cybersecurity

Deze verhoogde aftrek wordt toegepast op investeringen in digitale assets die cruciaal zijn voor de beveiliging van informatietechnologie en communicatie. Hierbij gaat het om investeringen in systemen essentieel voor de beveiliging van IT en communicatie, waaronder:

  • Systemen (software of hardware) voor de bescherming van informatie, netwerken, en ICT-infrastructuren.
  • Tools voor monitoring en auditing van ICT-beveiligingssystemen.
  • Systemen (software of hardware) die een veiliger beheer van persoonsgegevens verzameld door de onderneming ondersteunen.

Voor wie?

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking.

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Meer details op de website van VLAIO

Tot 45% subsidies voor cyberveiligheid via VLAIO KMO Portefeuille

Naast de verhoogde investeringsaftrek, is er natuurlijk ook de verhoogde subsidie van de KMO Portefeuille voor investeringen in cybersecurity.

Projecten m.b.t. cyberveiligheid krijgen een verhoogde subsidietoelage binnen de kmo-portefeuille. Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%.

Het maximale steunplafond per jaar is €7.500.

Een groot deel van onze dienstverlening komt in aanmerking voor de subsidies van de kmo-portefeuille.

Opleidingen en trainingen die het aspect menselijk risico op vlak van cyberbeveiliging sterk verkleinen. Inclusief hacking demo’s, phishing campagnes, social engineering, etc.

Daarnaast alle strategisch advies om de cyberveiligheid en veerkracht van uw onderneming te vergroten, zoals bijvoorbeeld tabletop oefeningen, procedures, noodplannen, cybersecurity roadmap, etc.

Tot slot komen ook audits en adviesrapporten op vlak van cyberveiligheid in aanmerking. Denk hierbij aan cyber incident simulatie, penetratie testen, public footprint analysis, gebruikersbeheer, etc; inclusief actieplannen.

Voor meer informatie over de KMO Portefeuille cybersecurity subsidies, klik hier.

Met de naderende NIS2 wetgeving wordt cybersecurity niet alleen een noodzaak, maar voor velen een verplichting. De recente verhoging van de investeringsaftrek voor cybersecurity tot 20% is een belangrijke stap die bedrijven helpt om aan deze verplichtingen te voldoen en hun digitale veiligheid te versterken.

Conclusie: overheid voorziet financiële incentives voor investeringen in cybersecurity

Beseft u hoe cruciaal investeringen in cybersecurity tegenwoordig zijn? Met de naderende NIS2-wetgeving worden deze investeringen niet alleen een noodzaak, maar voor velen ook een verplichting.

Gelukkig biedt de overheid aanzienlijke financiële stimulansen om bedrijven aan te moedigen daadwerkelijk in hun cyberbeveiliging te investeren.

Naast de genoemde subsidiemogelijkheden via de kmo-portefeuille, biedt de overheid ook een investeringsaftrek voor bedrijven die investeren in beveiliging van hun informaticasystemen. Dit betekent dat een deel van de investering in cybersecurity, zoals de aanschaf van beveiligingssoftware, hardware of externe consultancy, van de belastbare winst afgetrokken kan worden.

Dit maakt de financiële last van dergelijke investeringen aanzienlijk lichter en benadrukt verder het commitment van de overheid om organisaties te ondersteunen bij het verhogen van hun digitale veiligheid.

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Praat hierover met uw boekhouder, of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.