fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Hoe goed kan uw organisatie digitale inbraken tijdig detecteren?

Implementatie van cyberbeveiliging, detectie & incident response

Digitale inbraken en hacks kunnen maandenlang onopgemerkt blijven, met alle gevolgen van dien. Samen met uw eigen IT-beheerder doen we het nodige om verdachte situaties tijdig te detecteren en nieuwe beveiligingslekken automatisch op te sporen.

Het is de taak van een (overbevraagde) IT afdeling om systemen operationeel te houden. Beveiligen, laat staan actief testen, blijft meestal over op het einde van de dag.

// Laat niets door de mazen van het net glippen

Detecteer tijdig een digitale dreiging

Detecteer tijdig verdachte situaties

Zorg ervoor dat u als organisatie hackers steeds een stapje voor blijft.

De mens als zwakste schakel

Menselijke fouten signaleren binnen uw organisatie.

Fox&Fish Cyberdefense - Beschermt terwijl u digitaliseert
Opsporen van nieuwe beveiligingslekken

Breek zo snel mogelijk de toegang van een hacker af.

Controle op toepassing van procedures

Procedures en toegewezen verantwoordelijkheden kunnen erger voorkomen.

// DOWNLOAD GRATIS ONZE DIGITALE GIDS

RANSOMWARE

Digitale gijzeling van uw bedrijf

Digitale gijzelingen van bedrijven met ransomware is een acuut probleem dat ook elk jaar honderden Belgische KMO’s treft. Mits de juiste beveiligingsstrategie en de klaarliggende noodplannen kan u het risico minimaliseren en eventuele schade beperken. In deze gratis digitale gids gaan we dieper in op het probleem, en leggen we stap voor stap uit hoe u zich kan beschermen tegen hét digitale risico van 2021.

// Operationele bescherming dankzij permanente bewaking

Beschermt terwijl u onderneemt

Een actieve monitoring en bescherming vormt het sluitstuk op een volledige cyberbeveiliging van uw organisatie. Verschillende tactieken en tools kunnen al dan niet gecombineerd worden voor een sluitende beveiliging van uw infrastructuur, met een minimum aan impact op uw werking.

Zonder de nodige operationele bescherming kunnen digitale inbraken maandenlang onopgemerkt blijven, met alle gevolgen van dien.

// Van advies naar implementatie

1. Implementatie cyberbeveiliging

Cyberbeveiliging is maar effectief als de nodige strategieën en procedures ook effectief geïmplementeerd worden. Dit kan gaan van herconfiguratie van bepaalde netwerkonderdelen, het dichten van beveiligingslekken of het installeren van extra beveiligingssoftware.

Samen met uw IT-beheerder vertalen we de resultaten van de audits, pentesten en andere adviezen naar concreet uitvoerbare actiepunten, begeleiden we de implementatie ervan en testen we het resultaat na toepassing van dit alles.

// Bescherm elk toestel in het netwerk

2. Endpoint beveiliging

De beveiliging van de IT-infrastructuur is afgelopen jaren een pak complexer geworden. Desktop-computers zijn vervangen door laptops die ook al eens voor privé-doeleinden gebruikt worden, systemen zijn van buitenaf bereikbaar voor thuiswerkers, eigen toestellen zoals smartphones en tablets worden aangemeld op het bedrijfsnetwerk en (vaak slecht beveiligde) internet-of-things apparaten worden zonder veel argwaan ingeplugd.

Endpoint (= toestellen op het netwerk) beveiliging is dan ook een onmisbaar element in de beveiliging van het netwerk & infrastructuur. Samen met uw IT-beheerder rollen we een efficiënte maar werkbare endpoint beveiliging uit die alle toestellen, onder welke vorm ook, beveiligt in uw netwerk.

// Merk verdachte situaties op voor het te laat is

3. Detectie & monitoring

Het is onbegonnen werk om manueel alle verkeer dat binnenkomt op het netwerk (en het ook weer verlaat) te controleren op data die er niet thuishoren (bv. grote volumes dataverkeer naar een onbekende server in het buitenland). Gelukkig helpt state-of-the-art software op basis van algoritmes en artificiële intelligentie snel verdachte situaties of ongewone handelingen op te merken. Dit laat toe om snel de situatie te analyseren en adequaat te reageren.

Samen met uw IT-beheerder selecteren we juiste software & procedures om deze samen te implementeren op uw netwerk. Zo heeft ook uw netwerk & infrastructuur een betrouwbaar alarmsysteem wanneer dieven op verkenning komen.

// Blijf alert in een veranderende omgeving

4. Periodieke & recurrente audits

Een IT-infrastructuur beveiligen is rekening houden met veel variabelen. Nieuwe software wordt geïnstalleerd, men vergeet updates te installeren voor bestaande software, medewerkers komen en gaan, of er worden gewoon menselijke fouten gemaakt. Audits & pentesten zijn dan ook maar waardevol als ze periodiek herhaald worden, en opgestelde checklists en procedures regelmatig gecontroleerd worden.

Bij Fox&Fish Cyberdefense ontlasten we uw IT-beheerder van deze taak door op regelmatige tijdstippen de nodige checks te doen. Zo bent u er zeker van dat de aandacht voor, en implementatie van, cyberbeveiliging niet verzwakt doorheen de dagdagelijkse operationele zaken.

// Crisissituaties overleven

5. Incident response

Wanneer u in een worst-case scenario merkt dat uw netwerk toch gecompromitteerd is, is een snelle en correcte handeling aangewezen, ongeacht of de gehele infrastructuur nu onbruikbaar is door bijvoorbeeld ransomware, dan wel wanneer sporen zijn aangetroffen van hackers zonder directe zichtbare schade. Belangrijk hierbij is om zorgvuldig om te gaan bij het oplossen van de situatie, zonder forensische bewijslast te vernietigen. Deze forensische informatie is niet alleen nodig om een klacht in te dienen bij politie en gerecht, maar helpt ook om te achterhalen langs welke weg hackers het netwerk zijn binnengedrongen, en welke acties ze hebben ondernomen.

Samen met uw IT-beheerder doorlopen we de procedures en stappen die nodig zijn in dergelijke crisissituatie om de schade te beperken enerzijds, en de situatie te neutraliseren anderzijds. Bovendien kunnen we u bijstaan in communicatie (intern & extern) naar de verschillende stakeholders en wetgevende machten.

Fox&Fish Cyberdefense - Beschermt terwijl u digitaliseert
// Samen met uw IT-beheerder naar een operationele beveiliging op maat

Onze werkwijze

Er is niemand die uw infrastructuur zo goed kent als uw IT-beheerder. Daarom werken we nauw samen met uw IT om de nodige operationele beveiliging te implementeren in uw organisatie. Deze samenwerking zorgt er voor dat de beveiligingsgraad van uw infrastructuur flink wordt opgeschroefd, terwijl we de impact op de dagelijkse werking van mensen en systemen tot een minimum kunnen beperken.

Elke beslissing die we maken op vlak van operationele bescherming zal steeds op maat zijn van uw onderneming; pragmatisch en kosten-verantwoord.

// Bescherming door detectie

Contacteer ons

Laat uw gegevens achter en wij contacteren u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.