fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Hoe goed is uw organisatie voorbereid?

Cyberbeveiligingsstrategie & beleid

Beveiliging tegen cyberaanvallen begint bij een goede beveiligingsstrategie met bijhorende procedures en een doordacht beleid. Een firewall op het netwerk, een opleiding tegen phishing voor uw medewerkers of een (éénmalige) penetratietest zijn stappen in de goede richting, maar met dat alleen beperkt u de risico’s voor uw organisatie onvoldoende.

Elke ondernemer die zijn zaak als “een goede huisvader” wil beschermen, zorgt dat er een degelijke cyberbeveiligingsstrategie voorbereid is. Alleen zo slaagt u erin om de juiste keuzes te maken voor uw onderneming, en om de beschikbare budgetten zo efficiënt mogelijk te besteden.

Toenemende digitalisatie brengt extra risico's met zich mee en vraagt dan ook om bijkomende beveiliging binnen uw organisatie.

// Cyberbeveiliging is meer dan IT-implementaties

Beperk de dreiging om slachtoffer
te worden van een cyberaanval

Een doordacht beleid

Verklein risico's met een duidelijk beleid voor alle medewerkers.

Een doordachte netwerk architectuur

Vermijd dat een hacker toegang krijgt tot het hele netwerk.

Garandeer bedrijfscontinuïteit

Verhoog de veerkracht met noodplannen.

Fox&Fish Cyberdefense - Beschermt terwijl u digitaliseert
Stakeholder management

Duidelijke verantwoordelijkheden, vooraf afgesproken.

Snelle en duidelijke communicatieplannen.

Heldere interne én externe communicatie zijn van levensbelang.

Disaster recovery plannen

Wees voorbereid op het worst case scenario.

// DOWNLOAD GRATIS ONZE DIGITALE GIDS

RANSOMWARE

Digitale gijzeling van uw bedrijf

Digitale gijzelingen van bedrijven met ransomware zijn een acuut probleem dat ook elk jaar honderden Belgische KMO’s treft. Mits de juiste beveiligingsstrategie en de klaarliggende noodplannen kan u het risico minimaliseren en eventuele schade beperken. In deze gratis digitale gids gaan we dieper in op het probleem, en leggen we stap voor stap uit hoe u zich kan beschermen tegen hét digitale risico van 2021.

// Een goede voorbereiding is het halve werk

Zet de juiste stappen om uw onderneming te beschermen

Een degelijke cyberbeveiligingsstrategie bestaat uit een set van procedures, noodplannen, evaluatie oefeningen,  de nodige voorbereidingen en een roadmap op maat van uw onderneming om de nodige stappen vooruit te zetten. Alleen zo kan u veilig ondernemen, en digitaliseren.

Elk jaar een brandoefening is de normaalste zaak. Maar heeft u ook een scenario klaar in geval van een cyberaanval?

// Van “wat als” naar antwoorden en procedures.

1. Tabletop oefeningen

Een “tabletop oefening” (tafelblad) is een logische denk- en simulatieoefening. Het doel van deze oefening is om de belangrijkste “wat als” vragen door te denken en om te zetten naar logische basisprocedures. 

Een tabletop oefening helpt om stakeholders (management, IT, …) bewust te maken van bepaalde uitdagingen en risico’s, maar biedt ook oplossingen en antwoorden. Tabletop oefeningen worden vaak gebruikt op vlak van evacuatieoefeningen en rampscenario’s, maar ook binnen cyberbeveiliging hebben ze hun bewezen nut.

// Risicoverminderende maatregelen in de dagdagelijkse operations

2. ICT-beleid & procedures

De nodige procedures preventief voorzien, helpt uw onderneming minder vatbaar te maken voor cyberaanvallen. Procedures kunnen gaan van eenvoudige zaken zoals een degelijk paswoord beleid tot uit-dienst procedures en vastgelegde periodieke controles. 

Bij Fox&Fish Cyberdefense helpen we om de nodige procedures, werkbaar en op maat van uw onderneming, op te stellen en uit te rollen.

// Van Disaster recovery plans tot communicatieplan

3. Noodplannen

Wanneer u toch slachtoffer wordt van een cyberaanval, kan in veel gevallen de schade alsnog beperkt worden wanneer u de juiste noodplannen achter de hand hebt. Noodplannen kunnen helpen om geïnfecteerde zones in uw netwerk te isoleren en zo de rest van de infrastructuur af te schermen, het verhogen van de weerbaarheid en een sneller herstel tot en met interne & externe communicatie met medewerkers, klanten, personeel en zelfs pers.

// Detecteer & analyseer misbruik en breng schade eenvoudig in kaart

4. Digitaal forensische onderzoekbaarheid

Digitaal forensisch onderzoek maakt uw onderneming veerkrachtiger tijdens en na een cyberaanval poging. Door de juiste voorbereidingen vooraf in uw infrastructuur op te nemen (die digitaal forensisch onderzoek mogelijk maken), is het later eenvoudiger om de oorsprong van een cyberaanval(poging) te traceren, en de beveiliging op die plaats te verhogen. Bij een potentiële cyberaanval wilt u ook te weten komen of er, en welke, data gestolen is. Ook hierbij kan een digitaal forensisch onderzoek helpen.

// Stap voor stap naar een sluitende cyberbeveiliging

5. Cyberbeveiliging roadmap

Het inrichten van een goede cyberbeveiliging voor uw organisatie kan meestal niet van de ene dag op de andere. Het vraagt tijd en resources van uw IT-beheerder(s) en ook uw medewerkers zullen zich (beperkt) moeten aanpassen aan nieuwe procedures, afspraken en werkwijzen. Bij Fox&Fish Cyberdefense geloven we in een pragmatische aanpak, zonder stil te staan. Rome wasn’t built in a day, nietwaar? 

Samen met alle stakeholders in de onderneming maken we een realistisch stappenplan op om uw niveau van beveiliging tegen mogelijke cyberaanvallen te verhogen en de weerbaarheid van uw onderneming te vergroten.

Fox&Fish Cyberdefense - Beschermt terwijl u digitaliseert
// Onze aanpak op maat van uw onderneming

Onze werkwijze

Na een uitgebreid intake gesprek stellen we een evenwichtig plan van aanpak op, op maat van uw onderneming.

Daarbij werken we steeds volgens onze kernwaarden, pragmatisch & kostverantwoord.
We zorgen dat onze rapporten en aanbevelingen steeds bevattelijk en op mensenmaat zijn, en dat u er concreet mee aan de slag kan. We doen dit steeds in nauw overleg met uw IT-beheerder die uw infrastructuur het beste kent.

De voorgestelde beveiligingsstrategie en het stappenplan zullen steeds gebaseerd zijn op drie domeinen. De diepgang van de uitwerking binnen elk domein wordt steeds op maat van uw onderneming bepaald na een intake gesprek.

Audits & risicoanalyse

van uw organisatie
Training & bewustmaking

van uw medewerkers
Implementatie & incident response
op uw IT-infrastructuur
// En zet de eerste stap in een degelijke cyberbeveilingsstrategie

Contacteer ons

Bezorg ons uw gegevens en we contacteren u vrijblijvend  voor een kennismakingsgesprek.